MEDICAL STREETBALL 2017 – Regulamin

MEDICAL STREETBALL 2017

VI TURNIEJ KOSZYKOWKI „ULICZNEJ”

Data: 02.12.2017 r.

Miejsce: Hala sportowa SWFiS CM-UJ, ul. Badurskiego 19

Rozpoczęcie: godz. 13:00

Zapisy: Mailowo pod adresem michala.jarosz@uj.edu.pl lub w dniu zawodów, pół godziny przed rozpoczęciem turnieju.

Cele: Upowszechnianie koszykówki, promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, zbiórka zabawek i słodyczy dla Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.

Organizator: SWFiS CM-UJ, KU AZS CM-UJ

 

REGULAMIN

 

 1. Mecze rozgrywane będą na połowie boiska na jeden kosz.
 2. Drużyna liczy 3 zawodników, drużyny mieszane tj. przynajmniej jednym z zawodników musi być kobieta. Mecz musi rozpocząć 3 zawodników, ale kończyć może 2.
 3. O tym która drużyna będzie w posiadaniu piłki jako pierwsza decyduje losowanie (rzut monetą).
 4. Za zdobyty kosz drużyna otrzymuje 1 pkt., za rzut zza linii 6,75 m – 2 pkt.
 5. Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 16 pkt., lub przez 15 minut – w takim przypadku zapisywany jest aktualny wynik spotkania. W przypadku remisu po 15 minutach zarządzana jest dogrywka do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego kosza. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wymaganej liczby pkt. lub czasu gry stosownie do liczby startujących w turnieju drużyn.
 6. Błąd karany jest stratą piłki i wyrzutem piłki z boku przez drużynę przeciwną. Za faul niesportowy lub faul techniczny karą jest jeden rzut wolny i posiadanie piłki.
 7. Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. Musi ona w komplecie wyjść poza linie 6,75 m. Drużyna broniąca musi się w komplecie znajdować w polu 6,75 m.
 8. Po zbiórce piłki po niecelnym rzucie przeciwnika piłka musi wyjść poza linie 6,75 m.
 9. Nie wolno dobijać piłki po niecelnym rzucie przeciwników, dobitka po niecelnym rzucie zawodnika własnej drużyny jest dopuszczalna.
 10. Po przechwycie piłki drużyna która zdobyła piłkę nie może zaatakować kosza. Piłka musi wyjść poza linię 6,75 m by móc przeprowadzić akcję w ataku.
 11. Każda drużyna ma do wykorzystania dwie pół minutowe przerwy. W przypadku wzięcia ich w ostatnich 2 minutach gry, to czas gry jest zatrzymywany.
 12. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: studiumwf.cm-uj.krakow.pl
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w regulaminie.
 14. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Turnieju, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

 

 


Powrót