Dydaktyka

Wszystkie przybory i przyrządy sportowe niezbędne do zajęć znajdują się w Studium WFiS UJ CM.

Literatura podstawowa oraz uzupełniająca:

 1. T. Arlet „Koszykówka. Podstawy techniki i taktyki.”wyd. AWF Kraków 2001
 2. T. Huciński I. Lekner „Koszykówka. Podrecznik dla trenerów nauczycieli i studentów ” BK Wrocław 2008
 3. C.Neumann „Trening koszykówki-taktyka, technika, kondycja.” Wyd. marszałek 2003
 4. G.Grządziel, D.Szade B.Nowak „Piłka siatkowa” AWF Katowice 2012
 5. E.Superlak „Piłka siatkowa. Techniczno taktyczne przygotowanie do gry” wyd. BK Wrocław 2006
 6. T.Klocek M.Szczepanik „Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego” wyd. COS Warszawa 2003.AWF Katowice 2012
 7. Listkowski M. „Stretching, A-Z. Sprawność i zdrowie”, wyd. Aleksandra 2007
 8. Denise Austin „Pilates dla każdego” S-KA 2003
 9. Trevor Blount; Robert MacKenzie ’’Pilates Sposób na osiągnięcie harmonii ciała (Pilates Basics)’’ Wiedza I Życie 2006
 10. Kuński H. trening zdrowotny osób dorosłych. MedSportPres, Warszawa 2003
 11. Gieremek K, Dec L., Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna AWF Katowice 2000
 12. Corbin Ch. B., Corbin W.R, Welk K.A., Welk G.J.: Fitness i Wellness. Kondycja, sprawność, zdrowie. Zysk I S-ka, Poznań 2007
 13. Grodzka-Kubiak Elżbieta, Aerobik czy fitness. Podręcznik szkoleniowy. Poznań DDK Edition 2002

Koordynator przedmiotu: Dr Dorota Palik
Przedmiot obowiązkowy wyłącznie na I roku na Wydziale Lekarskim.
Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń – 60godzin ( po 30 godzin w każdym semestrze).
Obowiązuje strój sportowy, obuwie zamienne z nie brudzącą podeszwą.
Zajęcia wg harmonogramu poniżej.
Miejsce realizacji zajęć: obligatoryjne zajęcia WF odbywają się w obiektach SWFiS UJ CM w Prokocimiu przy ul. Badurskiego 19.
Studenci mają dostęp do szatni wraz z pełnym węzłem sanitarnym, w obiekcie w którym odbywają się zajęcia SWFiS UJ CM.