Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum


30-690 Kraków, ul.Badurskiego 19
tel.: +48 (12) 658 11 58Obóz kondycyjny II roku Ratownictwa Medycznego
Obóz kondycyjny II roku Ratownictwa Medycznego
21.07.2010 - 30.07.2010


Redakcja strony WWW