Kadra

Kierownik SWFiS UJ CM
dr Dorota Palik
dorota.1.palik@uj.edu.pl

Zastępcy Kierownika SWFiS UJ CM

Sekretariat

Pracownicy

  • mgr Łukasz Bylica
  • mgr Jolanta Filip
  • mgr Urszula Jabłońska
  • mgr Zbigniew Janik
  • mgr Michał Jarosz
  • mgr Joanna Jasieńska
  • mgr Czesław Klim
  • mgr Anna Robakowska
  • mgr Henryk Zdebski

 

Dyżury pracowników w okresie 18.06- 9.07.2018