Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum


30-690 Kraków, ul.Badurskiego 19
tel.: +48 (12) 658 11 58O Studium

       STUDIUM WF i SPORTU jest jednostką międzywydziałową, planującą i prowadzącą zajęcia obligatoryjne jak i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego dla wszystkich wydziałów UJ COLLEGIUM MEDICUM w tym dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców.


  

  

  

  

  


W Studium funkcjonuje siłownia powstała ze środków Unii Europejskiej

Adaptacja stołówki studenckiej na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie – II etapPowstała infrastruktura została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Redakcja strony WWW